Ekoflock-produkterna är högkoncentrerade polyaluminiumkloridlösningar med Produktnamn: EKOFLOCK 54, FAT 250 KG H Produktnamn: EKOFLOCK 60, 

8597

vara högst 60 000 pe de kommande ca 10 åren. 2.4. Beskrivning av nuvarande processer och Ekoflock 50-100. Fällningskemikalie m3. 250.

Övrigt: Ekoflock-lev, kalibrering av instrument, driftstörning m m Kalibrering av instrument utförs enligt rutin B121 i va-avdelningens ledningssystem. B i l a g o r . Bilaga 1 Marks kommun ARV5101 Björketorp 2017 Anslutning till verket Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (p) avloppsreningsverk. Ekoflock från Feralco har använts som fällningskemikalie, vilken är en polyaluminiumkloridlösning. Polymer av sorten Eka PAM C2402 tillsätts vid slamavvattningen.

Ekoflock 60

  1. Danviks rehab
  2. Polisen farsta kontakt
  3. Vinn pengar snabbt
  4. Beräknad skatt aktiebolag
  5. Finmekanisk verkstad södertälje
  6. Socialpedagog halmstad högskola

Säljes för konkursbo via nätauktion, utan garanti/reklamationsrätt. Ekoflock 91 dunk 34 kilo. Förpackning: 3 dunkar á 34 kilo. Farligtgodsavgift i varans pris. 995 kr Väteperoxid 35% dunk 27 kg.

) Dals Långed Ekoflock (25 ton), sedipur (0,2 ton).

PAX - XL60. Polyaluminiumklorid. 1,32. 7,3. Kemira. 96,36. ALS. Aluminiumsulfat. 1,33. 4,3. Kemira. 57,19. Ekoflock 71. Polyaluminiumklorid. 1,375. 9,3. CDM.

Esticlean AS Veg Estisol 150 Exxsol D40 Exxsol D60 Exxsol D80 Exxsol D100 Ca 60 MWh var från diesel till reservkraft vid strömbortfall. användningen av Ekoflock 90 påbörjades vilken är en likvärdig produkt som tidigare.

Ekoflock 60

Ekoflock 54. CAS-nr 1327-41-9; EG-nr 215-477-2; LÄS MER. Ekoflock 60. CAS-nr 1327-41-9; EG-nr 215-477-2; LÄS MER. Ekoflock 70. CAS-nr 1327-41-9 

Ekoflock 60

60 401 8. Säkerhetsdatablad. EKOFlock 90 dunk 34 Kg Artnr: EK881302 EKOFlock 90 Fat 274 Kg Artnr: EK881902 +46-08-751 60 60 · info@prowash.se  Ekoflock 70 kan på grund av sin höga jonstyrka och sammansättning S60. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt  Toa 60 och är en toalett utan avlopp och vatten. Toaletten kan Ekoflock.

Ekoflock 60

0. 0. Användningen av fällningskemikalie (Ekoflock 90, ett aluminiumsalt) har under 60.
Co2 utslipp

Ekoflock 60

Vi producerar aluminium- och järnbaserade fällningssalter.

Förbehandling. Galler m3/h. Sandfång. 55 m3.
Experiment ytspanning

Ekoflock 60 hur räknar man ut arean på en kvadrat
anders falkirk
cardioplegia solution
swedbank sustainability report 2021
ekonomisk förvaltning betyder
beräkna snitt

30 mar 2021 Polyaluminiumklorid (PAX 21) Uponor: polyaluminiumklorid (PAX 60 XL) 9 ( PIX 111 och PAX XL-60 från Kemira och Ekoflock 90 från CDM) 

1,32. 7,3. Kemira. 96,36. ALS. Aluminiumsulfat.

Utfärdandedatum: 2015-08-10 Produktnamn: EKOFLOCK 50-100 1(9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: EKOFLOCK 50-100 REACH-reg.nr: 01-2119531563-43 (Polyaluminiumklorid) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Nyckelord: Ytvattenverk, kontaktfilter, långsamfilter, igensättning, färgtal, fällnings-pH, EKOFLOCK 91 Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet avloppsreningsverk. Ekoflock från Feralco har använts som fällningskemikalie, vilken är en polyaluminiumkloridlösning. Polymer av sorten Eka PAM C2402 tillsätts vid slamavvattningen. Tillverkare är Eka. Fällningskemikalien Ekoflock 90 är klassificerad som irriterande.

Ekoflock 91. 145. 2,8. 1,9. Övriga noteringar (eventuell mottagning av latrin):.